Reglementen

REGLEMENT GROTE PRIJS VAN NEDERLAND

Aanmelden 

Aanmelden voor de Grote Prijs van Nederland 2020 (hierna: de Grote Prijs) kan alleen via de daarvoor bestemde aanmeldprocedure op https://groteprijsvan.nl/inschrijven. Pas nadat de volledige aanmeldprocedure is doorlopen en opgeslagen is de aanmelding officieel geregistreerd. De aangemelde artiest verklaart met het akkoord gaan met het reglement verplichtingen en spelregels te zullen nakomen die in dit reglement zijn vermeld. Inschrijvingen die na het sluiten van de aanmeldingstermijn binnenkomen of op dat moment onvolledig zijn, zijn niet geldig. 

Aanmelden voor de Grote Prijs kan tot en met dinsdag 31 maart 2020 via de website.

Competitieverloop & Belangrijke Data

  • Er vinden vier Halve Finales vinden plaats tussen 14 april en 25 april. 
  • Uit de aanmeldingen kiest de jury de halve finalisten.
  • Naast de aanmeldingen stromen er vanuit POPnl een aantal acts door naar de halve finales. 
  • In totaal zijn er 28 halve finalisten.
  • Indeling gebeurt op basis van afstand tot de speellokatie en beschikbaarheid.
  • Iedere halve finale kent 1 winnaar, die zich rechtstreeks plaatst voor de finale.
  • Naast het kiezen van de winnaars van de halve finales, deelt de jury na de laatste halve finale 4 wildcards uit voor de finale. Er plaatsen zich in totaal 8 acts voor de finale.
  • Finale | 23 mei | Melkweg 

Kosten 

Deelname aan de Grote Prijs is gratis. De Grote Prijs betaalt, conform de Sena norm, gages uit voor de optredens. Reis- en onkosten zijn voor de deelnemers zelf. De Grote Prijs draagt zorg voor een aantal consumpties rondom de optredens. Er wordt door de Grote Prijs niet voor diner gezorgd. 

Repertoire en genre

Alleen acts die hun eigen muziek schrijven en uitvoeren mogen deelnemen aan de Grote Prijs. Het spelen van één cover of eigen interpretatie is toegestaan. De rest van de ingezonden nummers moeten eigen en oorspronkelijke composities zijn. De Grote Prijs staat open voor alle genres binnen de popmuziek. 

Reeds behaald succes  

Deelnemers mogen getekend zijn bij een platenmaatschappij, uitgever, boekingskantoor en/of managementkantoor. Indien de aangemelde artiest al een te groot nationaal succes heeft behaald en meedoen aan (en het winnen van) de Grote Prijs van Nederland geen aanvulling meer kan leveren op de carrière kan de Grote Prijs een act uitsluiten van deelname. Neem bij twijfel contact op met de Grote Prijs. Het oordeel van de Grote Prijs is bindend. 

Jury 

De jury van de Grote Prijs bestaat uit 3 leden die de selectie verzorgen en de halve finales en finale jureren. Tijdens de finale wordt de jury aangevuld met nog 4 juryleden.

De jury hanteert de volgende criteria. 

 • Creativiteit / Orginaliteit
 • Techniek 
 • Podiumpresentatie
 • Potentie/toekomstverwachting en kwaliteit binnen het genre 

Over de uitslagen van de selecties, halve finales en de finale wordt niet gecorrespondeerd.

Optreden

 • Alle optredens tijdens de halve finales en de finale van de Grote Prijs duren maximaal 20 minuten.
 • Het overschrijden van de speeltijd kan leiden tot diskwalificatie.
 • Er is tussen de optredens 15 minuten change over tijd, inclusief line check.
 • Alleen de act die als eerste speelt heeft een soundcheck.
 • Eigen technici, voor zowel licht als geluid, zijn niet toegestaan.
 • Van de acts wordt verwacht dat ze goed voorbereid en actief meewerken aan de op- en afbouw tijdens de change over en ten alle tijden de instructies van de stagemanager van de Grote Prijs opvolgen.
 • Het uitlopen van een change over gaat ten koste van de speeltijd van de act. Alleen in het geval van overmacht wordt hiervan afgeweken door de stagemanager van de Grote Prijs.

Apparatuur/backline 

 • Tijdens de halve finales en finale wordt tijdens alle optredens gebruik gemaakt van de backline van de Grote Prijs. 
 • Drummers mogen indien gewenst een eigen snare, bekkens en kickpedaal meenemen (er wordt gebruik gemaakt van de al aanwezige drumkit). 
 • Voor de (bas)gitaristen zijn er prima versterkers aanwezig, maar de (bas)gitarist mag eigen top/combo meenemen. De aanwezige speakerkast moet wel gebruikt worden. 
 • DJ’s dienen hun eigen apparatuur mee te nemen, de Grote Prijs zorgt voor een podiumdeel / DJ meubel.
 • Toetsenisten dienen eigen toetsen en statieven mee te nemen. 

Nationaliteit 

De act moet in Nederland haar thuisbasis en correspondentieadres hebben. Er wordt door de Grote Prijs naar de acts toe in het Nederlands gecommuniceerd. 

Leeftijd 

De minimumleeftijd voor deelname is 16 jaar. Dit geldt voor alle leden van de act.
Let op: De Grote Prijs is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor alcoholgebruik tijdens Grote Prijsactiviteiten van deelnemers onder de 18 jaar.

Contact 

Communicatie tussen deelnemers en de Grote Prijs gebeurt via email en telefoon. Deelnemers dienen te zorgen voor goede bereikbaarheid.