Bewezen springplank naar succes

Angelo BibelotSinds 1983 is de Grote Prijs van Nederland de belangrijkste popmuziekcompetitie voor livemuziek in Nederland. Winnaars en finalisten als Typhoon, Eefje de Visser, Roosbeef, Lucky Fonz III, Mr Polska of langer geleden, Junkie XL en Total Touch, verdienden hier hun eerste sporen en braken mede dankzij de competitie door bij een groter publiek. Als grootste en langstlopende competitie is de Grote Prijs in haar lange geschiedenis een autoriteit geworden op het gebied van muziekcompetities en een expert in het laten doorstromen van nieuw talent. De ontwikkeling van dit talent is voor de Grote Prijs waar het om gaat: muzikanten begeleiden op hun pad naar een zelfstandige, duurzame en artistiek waardevolle carrière. De Grote Prijs neemt daarmee in het muzieklandschap een unieke positie in. Als stichting zonder winstoogmerk, ondersteund door subsidie, sponsoring en partnerships ligt het belang van de Grote Prijs, in tegenstelling tot andere spelers op de markt, met een meer commerciële instelling, altijd primair bij het bekwamen van de muzikant, die bij de Grote Prijs langere tijd de ruimte krijgt om te experimenteren en waar nodig te vallen en weer op te staan.

Ontwikkeling muzikant staat centraal

foto evt te gebruiken bij coaching

Om maximaal in te zetten op de ontwikkeling van de muzikant en hen weerbaar te maken voor de markt is de jaarlijkse popcompetitie van de Grote Prijs gekoppeld aan een traject voor talentontwikkeling gericht op de professionele carrière van de deelnemers. De tweeledige aanpak van competitie en ontwikkeltraject is noodzakelijk om artistieke en zakelijke ambities bij elkaar te brengen en daarmee zowel de carrière als de eigen ontwikkeling van muzikanten in een versnelling te brengen. Met een groot netwerk aan expertise binnen de sector en een breed profiel met ruimte voor hiphop, bands en singer-songwriters, voorziet de Grote Prijs de Nederlandse popmuziek van een traject voor de ontwikkeling van talent dat zowel toegankelijk is om aan deel te nemen, als van een hoogwaardig niveau is en daarmee een breed publiek trekt.

Positie

Sterk merk en betrokken partners

De Grote Prijs heeft binnen de popsector een belangrijke onafhankelijke plek voor de ontwikkeling van talentvolle muzikanten. De inkrimping en, soms zelfs, het afstoten van talentontwikkelingsafdelingen van platenmaatschappijen heeft ertoe geleid dat de ondersteuning en zogenaamde Artist & Repertoireontwikkeling van jonge artiesten grotendeels is weggevallen. Jonge artiesten en managers hebben echter wel behoefte aan deze kennis uit het veld. De groei van het aantal muziekcompetities en popopleidingen toont dat muzikanten de behoefte aan ondersteuning in hun ontwikkeling ergens anders zoeken. Muziekopleidingen zorgen voor belangrijke professionalisering en zelfredzaamheid van muzikanten. Toch, eenmaal in ‘het veld’, blijkt de praktijk weerbarstiger; de muzikant heeft behoefte aan praktische handvatten, netwerk en structurele kansen om de loopbaan naar een hoger plan te tillen. Om die plek als autoriteit op het gebied van talentontwikkeling te behouden is voor de Grote Prijs samenwerking met de popsector en het bedrijfsleven essentieel in een snel veranderend cultureel veld. De Grote Prijs werkt daarom samen met vooraanstaande partners zoals de Wisseloord Studio’s, Paradiso, Eurosonic/Noorderslag, CJP en Mojo Concerts.

Doelgroep

De popmuzikant

De primaire doelgroep van de Grote Prijs is de ambitieuze popmuzikant. Jaarlijks melden zich zo’n 500/600 acts aan. Dit zijn gemiddeld genomen 2.500 indivuele muzikanten. Uiteenlopend van hobbyist tot potentiële professional maakt deze groep al enige tijd actief muziek. Van professionele oefenruimtes tot zolderkamers en van ‘nog nooit opgetreden’ tot vele shows in het kleinere (café) circuit. Een groot deel van de aanmelders volgt een op popmuziek gerichte opleiding aan een Conservatorium of andere instelling voor kunstvakonderwijs, zoals de Herman Brood Academie. Gemiddeld 50% van de aangemelde muzikanten is tussen de 16 en 24 jaar. De leeftijdsgroep 25 – 33 jaar volgt daarna met 34%. De doelgroep is online zeer actief, met name op Facebook, LinkedIn, Twitter, Youtube, Soundcloud en streamingdiensten zoals Spotify.

De popmuziekliefhebber

deze vind ik ook echt heel mooi - publiek
Het publiek dat afkomt op de competitie van de Grote Prijs is onder te verdelen in twee groepen (die soms overlappen): de directe familie, vrienden en goede kennissen van de deelnemers en de muziekliefhebber die nieuwe bands wil ontdekken. De muziekliefhebber is de belangrijkste en grootste doelgroep. Deze heeft een bovengemiddelde interesse in kunst & cultuur, gaat met regelmaat naar live concerten en bezoekt muziek- en cultuurbrede festivals (bijv. Lowlands en De Parade). Vrijetijdsactiviteiten en sociale contacten zijn voor deze groep van groot belang. Van de (culturele) evenementen die ze bezoeken, verwachten ze kwaliteit, beleving en betaalbaarheid. 53% Is vrouw en 47% is man, waarvan het overgrote deel tussen de 26 en 34 jaar oud is (43%). Onderzoek onder het online publiek van de Grote Prijs toont aan dat 57% van de respondenten nieuwe muziek ontdekt via social media en op festivals. Ook muziekblogs en websites spelen een belangrijke rol (42%) bij het ontdekken van nieuwe muziek. Iedereen is actief op Facebook en 71% ook op Twitter. Winacties, Spotify-playlists, videoregistraties van liveoptredens en videocontent worden allemaal overwegend positief beoordeeld.

 

Grote Prijs activiteiten:

Competitie en ontwikkeltraject

Deelnemers van de Grote Prijs doorlopen de competitie met optredens en deelname aan een ontwikkeltraject onder begeleiding van livecoaches. Naarmate de competitie vordert wordt het aantal deelnemers kleiner: tussen september en december slinkt de groep van 48 acts naar 2 winnaars met concrete doelen. Zij gaan een na-traject in waarin ze door coaches als Dotan en Typhoon worden begeleid bij het bereiken van hun zelf gestelde doel.

 • 48 geselecteerde deelnemers
 • 10 livecoaches (o.a. Adje, Dennis van Leeuwen, Dotan, Sticks)
 • 48 ambassadeurs (diverse professionals uit de muziekindustrie)
 • 10 juryleden (o.a. DWDD, 3FM, FunX, Puna, Mojo Concerts, CJP Magazine, Spotify)
 • Competitie: 10  voorrondes, 3 coachingbootcampsdagen, 2 finales
 • Na-traject: 2 winnaars worden 12 maanden intensief begeleid richting concreet einddoel o.l.v. professioneel maker (bijv. Typhoon, Mr Probz, Dotan, Eefje de Visser, Ronnie Flex)

Live

Liveshows zijn onlosmakelijk verbonden aan de Grote Prijs en zijn een belangrijk onderdeel van de competitie en het ontwikkeltraject. Er worden echter ook competitie-overstijgende live events georganiseerd zoals de diverse panels en showcases met (oud-)deelnemers.

 • Competitie: 10 voorrondes in diverse popzalen door heel Nederland
 • Competitie: 2 finales in Paradiso en Melkweg
 • ‘Op De Huid’, jaarlijks terugkerend akoestisch concert in Paradiso (met succesvolle oud-deelnemers)
 • ‘Eye on the Prize’, jaarlijkse clubtour ism Mojo Concerts voor hiphopfinalisten in diverse popzalen door heel Nederland
 • Showcases op diverse festivals en events (o.a. Damaris, Uitmarkt, Woohah, Best Kept Secret)
 • Panels: diverse evenementen waar muzikanten en professionals met elkaar in gesprek gaan.

Online

De Grote Prijs heeft haar eigen online community: een ontmoetingsplaats voor iedereen die zich actief –of passief met muziek bezighoudt. Via deze zelfde community vindt inschrijving voor de competitie plaats. Jaarlijks schrijven meer dan 500 acts zich in, waar een vakjury deelnemers uit selecteert. In een online docu-serie volgen we het verloop van het ontwikkeltraject van inschrijving tot en met na-traject.

 • Community: eigen online platform waar muzikanten, industrie en publiek elkaar ontmoeten
 • Competitie: inschrijving (>500) en selectie deelnemers
 • Streaming: documentaire-serie Grote Prijs ambassadeurs, coaches en deelnemers
 • Live-uitzending finales: meercamera-registratie finales Paradiso en Melkweg (ook geschikt voor tv)

 

Online Community

In juni 2016 lanceert de Grote Prijs een online community (community.groteprijsvan.nl), waarmee de ontwikkeling van de Nederlandse popmuzikant ook online een platform krijgt. Het doel hiervan is de muzikant en haar publiek op een toegankelijke manier aan elkaar te verbinden en actief te betrekken bij het ontwikkelproces van de muzikant. Jaarlijks worden honderden muzikanten geworven om zich online aan te melden voor de competitie en worden ze gestimuleerd om hun eigen fans uit te nodigen ook lid te worden van de community.

De online community geeft muzikanten een krachtig platform om zich te ontwikkelen, zichzelf te promoten, kansen te pakken en een fanbase te creëren. De muzikant wil namelijk maar een ding; het publiek raken met zijn muziek. Voor het publiek is het een plek waar gedurende het hele jaar offline en online activiteiten worden aangeboden, en waar het contact met het publiek wordt uitgediept en ze meer invloed en inzicht krijgen in het traject van de Grote Prijs.