Weteringschans 6-8
1017 SG Amsterdam
T: 020-6251016 / 06-16407207
E: info@groteprijsvan.nl

Bezoekadres:
Max Euweplein 28 (naast Paradiso)
De bel zit bij de onderdoorgang naar het Max Euweplein, dus vanaf het Leidseplein bij de Balie naar rechts.


BESTUUR

Dhr. Patrick Roubroeks (voorzitter)
Eigenaar Xsaga

Dhr. Jan Koopman (penningmeester)
Directeur Arbeidstraining & Coachingscentrum De Loods

Dhr. Boris Nihom
Marketing strateeg bureau Achtung!

Dhr. Bert Vas Dias
Creatie & Strategie Voslibert Communicatiegroep

Mevr. Minke Weeda
Eigenaar Rock n Roll Highschool


ANBI

De Grote Prijs van Nederland is door de Belastingdienst aangewezen als Cultureel Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Deze status geeft donateurs de mogelijkheid een financiële gift fiscaal van de belasting af te trekken.

De statutaire naam van de Grote Prijs is Stichting Grote Prijs van Nederland. De Grote Prijs heeft als doelstelling het promoten van de Nederlandse popmuziek en alles wat daarmede in de meest uitgebreide zin des woords verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Fiscaalnummer van de Grote Prijs is nl 0068.74.204.B.01.

Beloningsbeleid: Het bestuur werkt onbezoldigd, alleen kosten gemaakt in verband met het uitoefenen van de functie worden vergoed. De directeur ontvangt een marktconforme beloning.

Stichting de Grote Prijs van Nederland volgt de CAO die Paradiso met FNV KIEM heeft afgesloten.


CREDITS

Design site: Keyhé 
Bouw site: Woek Media


Beleidsplan Grote Prijs van Nederland 2017 – 20

Bestuursverslag 2017..

Jaarrekening 2017..